Realizowane zadania w PSM I st. w Olecku
Dofinansowano ze środków

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego2015

“Instrumenty muzyczne dla Małych i Dużych”
w ramach programu rozwój infrastruktury kultury


2014

Odbudowa muru ogrodzeniowego patio szkoły


2013

Roboty remontowo – budowlane budynku dydaktycznego „C” PSM I st. w Olecku


Zakup mebli szkolnych do sal dydaktycznych


2008
Remont pokrycia dachowego oraz elewacji budynku PSM I st. w Olecku
Mapa Kontakt