O szkole

Nasz patron

Historia szkoły

Misja

Wizja

Nasze sukcesy


Nasz patron

Ignacy Jan Paderewski wielki pianista, kompozytor i mąż stanu, szczycił się przyjaźnią i szacunkiem głów koronowanych, wybitnych polityków i artystów, był prawdziwym obywatelem świata, jednym z najpopularniejszych muzyków przełomu XIX i XX wieku, wspaniałym pianistą podziwianym na wszystkich kontynentach, a zarazem wielkim mężem stanu uznawanym za wzór i symbol szlachetnego patrioty, zawsze wiernego ideałom wolnej, niepodległej ojczyzny.

Wczesne lata nauki nie zapowiadały wielkiej kariery pianistycznej, jaka stała się udziałem Paderewskiego po ukończeniu studiów pianistycznych w Wiedniu. Teodor Leszetycki, u którego Paderewski podjął studia, uznał wiek 24 lata za zbyt późny na rozpoczęcie przygotowań do kariery koncertującego wirtuoza. Paderewski nie zrażony tym poglądem, ćwicząc po kilkanaście godzin dziennie, sprostał wymaganiom profesora.

Recitale w Wiedniu (1887) i Paryżu (1888) stały się początkiem wielkiej kariery pianistycznej Paderewskiego, trwającej - z przerwą na działalność polityczną, kiedy to sprawował funkcję premiera pierwszego polskiego rządu oraz ministra spraw zagranicznych - do 1938 roku. Pytany po latach o tajemnicę swego powodzenia odpowiadał:

“Powodzenie swoje zawdzięczam w jednym procencie talentowi, w dziewięciu procentach szczęściu, a w dziewięćdziesięciu procentach pracy. Praca, praca, i jeszcze raz praca: oto największa tajemnica powodzenia.”

Będąc uznanym i zamożnym, dawał dowody swej wielkiej hojności i dobroci, fundując nagrody, konkursy i stypendia. W roku 1910, w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, ufundował w Krakowie pomnik upamiętniający to wydarzenie.

W latach pierwszej wojny światowej nie szczędził sił i środków finansowych na rzecz ojczyzny. Podczas koncertów w Stanach Zjednoczonych propagował ideę niepodległości Polski, zyskując przychylność prezydenta W. Wilsona. Wybuch II wojny światowej był dla Paderewskiego ponowną (niestety ostatnią) okazją wyrażenia solidarności z ojczyzną. Ponownie zbierał fundusze i rozmawiał z politykami.

Pozostawił po sobie pamięć człowieka bezwzględnie uczciwego i szlachetnego. Ktokolwiek miał z nim styczność, zachował wspomnienie czegoś pozytywnego, bo każde życiowe zadanie traktował niesłychanie odpowiedzialnie, o czym również świadczą poniższe słowa Mistrza:

“Jeżeli ktoś pragnie mieć sam dla siebie przyjemność z gry – może po prostu grać. Jeżeli jednak pragnie, aby jego gra sprawiała przyjemność innym – musi stale pracować.”


Historia szkoły - kalendarium wydarzeń

1 kwietnia 1949 r. - powstanie  Miejskiego  Ogniska  Muzycznego – Dyrektor  Jan Bojar

1  września 1967 r. - powstanie  Państwowego Ogniska Muzycznego  – Dyrektor  Kazimierz  Tauter

1 września 1971 r.   -   przekształcenie Państwowego Ogniska Muzycznego w  PAŃSTWOWĄ  SZKOŁĘ  MUZYCZNĄ  I stopnia w Olecku -  Dyrektor Kazimierz Tauter

1 września 1974 r. – funkcję Dyrektora szkoły obejmuje Tomasz Gawroński

1 września 1979 r. -  założenie  filii oleckiej szkoły muzycznej w GOŁDAPI  – Kierownik  Marian Przybylski

24 września 1986 r. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach honoruje PSM I st. w Olecku za działalność w zakresie upowszechniania muzyki i rozwoju szkolnictwa muzycznego na terenie województwa odznaką

“ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO”.

1 października 1986 r.– nadanie szkole imienia IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, Odsłonięcie pamiątkowej tablicy patrona.

2 października 1991 r. -  przekazanie szkole sztandaru.

1 września 1996 r. - funkcję Dyrektora szkoły obejmuje Barbara Olszewska

1 września  1997 r. – funkcję Dyrektora szkoły obejmuje ponownie Tomasz Gawroński

1 września  1999 r. - przekształcenie filii w Gołdapi w Państwową Szkołę Muzyczną - Dyrektor Dariusz Osiński

1 września 1999 r. – Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olecku zostaje Elżbieta Rzepecka 


Misja szkoły

"Muzyka kształci kulturę uczuć, zachowań i obyczajów"

...................................


Wizja szkoły

Nasza szkoła kształci młodego artystę w poczuciu własnej wartości, ze świadomością talentu i satysfakcją z posiadania niecodziennej umiejętności gry na instrumencie.

Rozwijamy osobowość poprzez pracę indywidualną z uczniem.

Panuje tu miła i serdeczna atmosfera oparta na przyjaźni i szacunku.

Kształcimy uczniów uzdolnionych muzycznie również po to, aby w przyszłości chętnie uczestniczyli w artystycznych wydarzeniach środowiska lokalnego.

Taka szkoła służy integracji i staje się sposobem na życie.

Nasi absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego szczebla lub pozostają życzliwymi odbiorcami, a nierzadko twórcami szeroko rozumianej sztuki.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która ciągle doskonali swoje umiejętności pedagogiczne i artystyczne.

Jako placówka jesteśmy sprawni organizacyjnie, również za sprawą kompetentnej i zaangażowanej bez reszty w życie szkoły, kadry.

Nasza szkoła jest bezpieczna – młodzież chętnie spędza tu czas, a oczekujący rodzice mogą wypić kawę lub herbatę.

Nasi uczniowie śpiewają w chórze i grają w orkiestrach i licznych zespołach kameralnych, które promują szkołę i jej osiągnięcia w środowisku.

Organizujemy wycieczki, obozy muzyczne, dyskoteki oraz koncerty dla rodziców, przez co wzrasta ich zaangażowanie w życie szkoły.

Jesteśmy placówka znaną, szanowaną i akceptowaną przez środowisko, otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Mapa Kontakt