Oferta szkoły

Rekrutacja

Zajęcia umuzykalniające


Oferta szkoły

Cykl 6-letni:

nauka gry na instrumentach: flet, klarnet, trąbka, skrzypce, wiolonczela, fortepian, akordeon, perkusja, saksofon.   

zajęcia ogólnomuzyczn
e: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne jednorodne i mieszane.

Cykl 4-letni:

nauka gry na instrumentach
: flet, klarnet, trąbka, róg, altówka, wiolonczela, akordeon, saksofon, perkusja.     

zajęcia ogólnomuzyczne:  kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne jednorodne i mieszane.

Zaplanowano również osiem koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową oraz wyjazd do filharmonii lub opery.


Rekrutacja

Podanie do pobrania (pdf)

Podanie do pobrania (docx)

 Procedura przyjmowania uczniówZajęcia umuzykalniające

 

Zajęcia umuzykalniające przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku odbywają się od 2010 roku. Od początku prowadziła je p. Agata Bagan, od roku szkolnego 2013/2014 zajęcia prowadzone są przez p. Ewę Skorupską. Odbywają się w odpowiednio przystosowanej do tego celu sali PSM I st. w Olecku. Dzieci mają do dyspozycji liczne pomoce dydaktyczne. Mają możliwość odtwarzania i tworzenia muzyki na różnych instrumentach melodycznych i niemelodycznych typu Orffa, poznania większości instrumentów występujących
w szkole, uczestniczenia w zabawach muzycznych - dzięki czemu nabywają podstawowe umiejętności muzykowania i uczą się współpracy w grupie.

Zajęcia mają charakter „otwarty”, rodzice mogą zobaczyć efekty pracy dzieci podczas lekcji.

Prowadzone od wielu lat badania w różnych krajach stale potwierdzają, że dzieci mające kontakt ze sztuką od najmłodszych lat posiadają lepszą pamięć, koncentrację uwagi, uczą się szybciej niż rówieśnicy, lepiej komunikują się z otoczeniem. Budzące w dzieciństwie wrażliwość i wyobraźnia mogą być potencjałem na całe życie.

Mapa Kontakt