Oferta szkoły

Rekrutacja


Oferta szkoły

Cykl 6-letni:

nauka gry na instrumentach: flet, klarnet, trąbka, skrzypce, wiolonczela, fortepian, akordeon, perkusja, saksofon.   

zajęcia ogólnomuzyczn
e: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne jednorodne i mieszane.

Cykl 4-letni:

nauka gry na instrumentach
: flet, klarnet, trąbka, róg, altówka, wiolonczela, akordeon, saksofon, perkusja.     

zajęcia ogólnomuzyczne:  kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne jednorodne i mieszane.

Zaplanowano również osiem koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową oraz wyjazd do filharmonii lub opery.


Rekrutacja

Podanie do pobrania (pdf)

Podanie do pobrania (docx)

 Procedura przyjmowania uczniów

Mapa Kontakt