Oferta szkoły

Rekrutacja

Zajęcia umuzykalniające


Oferta szkoły

Cykl 6-letni:

nauka gry na instrumentach: flet, klarnet, trąbka, skrzypce, wiolonczela, fortepian, akordeon, perkusja, saksofon.   

zajęcia ogólnomuzyczn
e: kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne jednorodne i mieszane.

Cykl 4-letni:

nauka gry na instrumentach
: flet, klarnet, trąbka, róg, altówka, wiolonczela, akordeon, saksofon, perkusja.     

zajęcia ogólnomuzyczne:  kształcenie słuchu, audycje muzyczne, chór, orkiestra, zespół wokalny, zespoły kameralne jednorodne i mieszane.

Zaplanowano również osiem koncertów organizowanych przez Filharmonię Narodową oraz wyjazd do filharmonii lub opery.


RekrutacjaPodanie do pobrania


Procedura przyjmowania uczniówZajęcia umuzykalniające

 

Zajęcia umuzykalniające przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku odbywają się od 2010 roku. Od początku prowadziła je p. Agata Bagan, od roku szkolnego 2013/2014 zajęcia prowadzone są przez p. Ewę Skorupską. Odbywają się w odpowiednio przystosowanej do tego celu sali PSM I st. w Olecku. Dzieci mają do dyspozycji liczne pomoce dydaktyczne. Mają możliwość odtwarzania i tworzenia muzyki na różnych instrumentach melodycznych i niemelodycznych typu Orffa, poznania większości instrumentów występujących
w szkole, uczestniczenia w zabawach muzycznych - dzięki czemu nabywają podstawowe umiejętności muzykowania i uczą się współpracy w grupie.

Zajęcia mają charakter „otwarty”, rodzice mogą zobaczyć efekty pracy dzieci podczas lekcji.

Prowadzone od wielu lat badania w różnych krajach stale potwierdzają, że dzieci mające kontakt ze sztuką od najmłodszych lat posiadają lepszą pamięć, koncentrację uwagi, uczą się szybciej niż rówieśnicy, lepiej komunikują się z otoczeniem. Budzące w dzieciństwie wrażliwość i wyobraźnia mogą być potencjałem na całe życie.

Mapa Kontakt