Pracownicy szkoły

Nauczyciele

Administracja i obsługa


Nauczyciele

Dyrektor

Elżbieta Rzepecka - klasa fortepianu


Kierownik cyklu

Jolanta Werner - kształcenie słuchu i audycje muzyczne


Agata Bagan - klasa skrzypiec, chór, zajęcia umuzykalniające


Remigiusz Chmiel - klasa skrzypiec i altówki
Anna Liburska - klasa skrzypiec

Katarzyna Mońko - klasa wiolonczeli


Wojciech Borowik - klasa fletu


Weronika Kordowska - klasa klarnetu


Kamil Skorupski - klasa saksofonu
Piotr Marciniak - klasa trąbki

Jan Orlik - klasa waltorni


Dariusz Michałowski - klasa fortepianu


Michał Makarewicz - klasa fortepianu


Justyna Machalska - rytmika, przedmioty teoretyczne


Katarzyna Krajewska - Openchowska - fortepian dodatkowy, przedmioty teoretyczne
(urlop)


Ewa Skorupska - klasa akordeonu
(urlop)


Tomasz Gawroński - orkiestra kameralna, fortepian dodatkowy


Jacek Jasłowski - klasa perkusji


Agnieszka Makarewicz - biblioteka


Administracja i obsługa

od lewej:

Witold Bartoszewicz – pracownik  ds. służb BHP

Bogusława Wiktorzak – główna księgowa

 Wiesława Święczkowska – st. woźna

Teresa Olender– st. woźna

Izabela Życzkowska –  sekretarz szkoły

Zbigniew Jurewicz – pracownik do prac lekkich

 

Mapa Kontakt