Termomodernizacja

 

Sala fletu przed remontem, widok od strony okna.
Korytarz przy portierni w trakcie remontu.
Widok drzwi do sali nr 1 i nr 2 przed remontem.
Widok drzwi do sali nr 1 i nr 2 w trakcie remontu.
Widok na salę nr 4  w budynku A szkoły, przed remontem.
Widok na salę nr 4  w budynku A szkoły w trakcie remontu.
Widok na aulę szkoły przed remontem.
Widok na aulę szkoły w trakcie remontu.
Sala nr 24 w budynku A przed remontem.
Sala nr 24 w budynku A w trakcie remontu.