Próbujemy jak działa

Klasa IV    Przesłuchanie półroczne w formie koncertu.

  • utwór dowolny (z pamięci) i duet

Przesłuchanie z gam i czytania a’vista:

  • para gam i pasaży (détaché i po 3 legato, pasaże détaché i po 3 legato, co najmniej III pozycja) na pamięć
  • ćwiczenie lub utwór do wyboru komisji (a’vista)
  • ćwiczenie 2-dźwiękowe lub etiuda 2- dźwiękowa (z nut)

Egzamin promocyjny: program wykonany z pamięci

  • etiuda jedno dźwiękowa
  • utwór dowolny z akompaniamentem
  • jedna lub 2 kontrastujące część koncertu (program zgodny z wymaganiami przesłuchań CEA na dany rok szkolny)