Przebieg rekrutacji

 

LISTA KANDYDATÓW
przyjętych do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku
rok szkolny 2021/2022

Cykl 6-letni:

1.

Bouaddi Nadia

skrzypce

2.

Drągowska Lena

skrzypce

3.

Iszkuło Maria

skrzypce

4.

Kulbacka Zofia

skrzypce

5.

Łopacz Zuzanna

skrzypce

6.

Skowerenda Weronika

skrzypce

7.

Jeżewska Alicja

skrzypce

8.

Stasiak Nadia

fortepian

9.

Szczodruch Mikołaj

fortepian

10.

Wasilewska Liliana

fortepian

11.

Grygo Zofia

wiolonczela

12.

Gwiazdowska Oliwia

wiolonczela

13.

Marciniak Karolina

akordeon

14.

Piszczek Maciej

akordeon

15.

Sertel Wiktor

akordeon

16.

Nalewajko Hanna

klarnet

17.

Szóstkiewicz Joanna

klarnet

18.

Woronko Dawid

saksofon

19.

Mackun Martyna

flet

20.

Wójcik Lena

flet

21.

Żukowska Halina

flet

22.

Dobuszyński Jakub

waltornia

23.

Waszkiewicz Adam

trąbka

24.

Laszkowska Julita

perkusja

 

Lista rezerwowa:

 1. Jeżewska Zofia                     akordeon

Szkoła dysponuje wolnym miejscem na saksofon.

Z przyczyn organizacyjnych nie będzie uruchomiona klasa I cyklu 4-letniego.

Przewodniczący

Komisji Rekrutacyjnej

Jolanta Werner

Olecko, 5 sierpnia 2021 r.

 

 

 

Od 08.03.2021 r. do 30.04.2021 r. szkoła prowadzi zapisy kandydatów na rok szkolny 2020/2021.

Rodzic/opiekun prawny kandydata zgłasza dziecko podając imię i nazwisko, rok urodzenia oraz numer kontaktowy drogą e-mailową.

Szkoła kontaktuje się z kandydatem w celu ustalenia terminu badania uzdolnień muzycznych i informuje o konieczności złożenia stosownych dokumentów:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  w szkole,
 • klauzulę o ochronie danych osobowych.

Badanie uzdolnień muzycznych odbywa się w formie indywidualnego badania przydatności kandydata, który obejmuje:

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • predyspozycje do gry na instrumencie

Zachęcamy do przygotowania krótkiej piosenki.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły:

 • do dnia 25 czerwca 2021 r. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 
 • do dnia 5 sierpnia 2021 r. listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły.


Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły.