Przebieg rekrutacji

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olecku w roku szkolnym 2021/2022.

 

W wyniku przeprowadzonych w dniu 20 maja 2021r. badań uzdolnień muzycznych, do przyjęcia do szkoły muzycznej Komisja Rekrutacyjna zakwalifikowała kandydatów, którzy uzyskali wymagane minimum 16 punktów.

Cykl 6-letni

1. Iszkuło Maria - 23,5 p.
2. Skowerenda Weronika - 22 p.

Przewodniczący
Komisji Rekrutacyjnej
Jolanta Werner


Olecko, 27 maja 2021 r.

 

Od 08.03.2021 r. do 30.04.2021 r. szkoła prowadzi zapisy kandydatów na rok szkolny 2020/2021.

Rodzic/opiekun prawny kandydata zgłasza dziecko podając imię i nazwisko, rok urodzenia oraz numer kontaktowy drogą e-mailową.

Szkoła kontaktuje się z kandydatem w celu ustalenia terminu badania uzdolnień muzycznych i informuje o konieczności złożenia stosownych dokumentów:

 • wniosek o przyjęcie do szkoły,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki
  w szkole,
 • klauzulę o ochronie danych osobowych.

Badanie uzdolnień muzycznych odbywa się w formie indywidualnego badania przydatności kandydata, który obejmuje:

 • słuch wysokościowy
 • słuch harmoniczny
 • poczucie rytmu
 • pamięć muzyczna
 • predyspozycje do gry na instrumencie

Zachęcamy do przygotowania krótkiej piosenki.

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły, która podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły:

 • do dnia 25 czerwca 2021 r. listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły 
 • do dnia 5 sierpnia 2021 r. listy kandydatów przyjętych  i nieprzyjętych do szkoły.


Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły.