Rada Rodziców (250 zł)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 19-400 Olecko, ul. 1 Maja 1

34 1010 1397 0011 3713 9120 0000

tytułem: wpłata na Radę Rodziców – imię i nazwisko dziecka

Wypożyczenie instrumentu (250 zł)

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. 19-400 Olecko, ul. 1 Maja 1

27 1010 1397 0011 3713 9134 0000

tytułem: opłata za wypożyczenie instrumentu – imię i nazwisko dziecka

Opłat dokonujemy WYŁĄCZNIE na konto