RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

  • Wojciech Leonarczyk - przewodniczący
  • Katarzyna Marciniak zastępca
  • Dorota Jankowska specjalista ds. finansowych
  • Joanna Janicka - sekretarz
  • Emilia Masłowska - członek