RADA RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

Wojciech Leonarczyk                          – przewodniczący

Katarzyna Marciniak                           – zastępca

Justyna Pęcak                                     – specjalista ds. finansowych

Zuzanna Omiljan – Gruszczyńska      – sekretarz

Marta Żurawlew                                  – członek

 

docRegulamin_przyznawania_stypendium_uczniom_PSM_w_Olecku.doc