Historia szkoły - kalendarium wydarzeń

 • 1 kwietnia 1949 r. - powstanie Miejskiego Ogniska Muzycznego – Dyrektor Jan Bojar
 • 1 września 1967 r. - powstanie Państwowego Ogniska Muzycznego – Dyrektor Kazimierz Tauter
 • 1 września 1971 r. - przekształcenie Państwowego Ogniska Muzycznego w PAŃSTWOWĄ SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I stopnia w Olecku - Dyrektor Kazimierz Tauter
 • 1 września 1974 r. – funkcję Dyrektora szkoły obejmuje Tomasz Gawroński
 • 1 września 1979 r. - założenie filii oleckiej szkoły muzycznej w GOŁDAPI – Kierownik Marian Przybylski
 • 24 września 1986 r. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach honoruje PSM I st. w Olecku za działalność w zakresie upowszechniania muzyki i rozwoju szkolnictwa muzycznego na terenie województwa odznaką “ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO”.
 • 1 października 1986 r.– nadanie szkole imienia IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, Odsłonięcie pamiątkowej tablicy patrona.
 • 2 października 1991 r. - przekazanie szkole sztandaru.
 • 1 września 1996 r. - funkcję Dyrektora szkoły obejmuje Barbara Olszewska
 • 1 września 1997 r. – funkcję Dyrektora szkoły obejmuje ponownie Tomasz Gawroński
 • 1 września 1999 r. - przekształcenie filii w Gołdapi w Państwową Szkołę Muzyczną - Dyrektor Dariusz Osiński
 • 1 września 1999 r. – Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olecku zostaje Elżbieta Rzepecka