Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku

Kalendarium - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku

Jubileusz Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku

 

50 LAT MINĘŁO...

9 grudnia 2021r. nasza szkoła obchodziła 50-lecie działalności. Jubileusz rozpoczął się filmem wspomnień autorstwa absolwentki naszej szkoły – Magdaleny Essel. Następnie odbył się koncert absolwentów. Wystąpili: trio akordeonowe (Alicja Sak-Chmielewska, Ewa Skorupska, Piotr Skowroński), trio waltorniowe (Tomasz Czekała, Piotr Adamski, Tomasz Zubrycki), Wojciech Borowik - flet, Maria Ostrowska - saksofon, Anna Orlik - skrzypce, Renata Raczyło – klarnet, Miejska Orkiestra Dęta pod dyr. Weroniki Kordowskiej oraz zespół wokalny pod kierunkiem Agaty Bagan. Koncert uświetniła Szkolna Orkiestra Jubileuszowa pod dyr. Tomasza Gawrońskiego. Wykonawcom akompaniowali Dariusz Michałowski i Michał Makarewicz, a koncert poprowadziła Katarzyna Krajewska-Openchowska.

W dalszej części uroczystości wręczono pracownikom szkoły Medale za Długoletnią Służbę, Dyplom MKDNiS, nagrody Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej oraz nagrody Dyrektora szkoły. Oficjalną część jubileuszu poprowadziła Jolanta Werner.

Medale Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnią służbę otrzymali:

  • Medal Brązowy: Justyna Machalska, Michał Makarewicz, Ewa Skorupska, Kamil Skorupski
  • Medal srebrny: Elżbieta Gajewska, Anna Liburska
  • Medal złoty: Zbigniew Jurewicz

Medale Komisji Edukacji Narodowej otrzymali: Weronika Kordowska, Dariusz Michałowski.

Dyplom gratulacyjny od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu otrzymała Bogusława Wiktorzak.

Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie przyznał nagrody indywidualne
za szczególny wkład w rozwój edukacji artystycznej w Polsce:

Nagrodę II stopnia otrzymali: Agata Bagan, Wojciech Borowik

Nagrodę I stopnia otrzymali: Weronika Kordowska, Jolanta Werner

Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymali: Remigiusz Chmiel, Daniel Chyżewski, Elżbieta Gajewska, Tomasz Gawroński, Joanna Gójska, Jacek Jasłowski, Zbigniew Jurewicz, Tadeusz Kotuk, Katarzyna Krajewska – Openchowska, Anna Liburska, Justyna Machalska, Agnieszka Makarewicz, Michał Makarewicz, Piotr Marciniak, Dariusz Michałowski, Monika Okurowska, Teresa Olender, Jan Orlik, Ewa Skorupska, Kamil Skorupski, Tomasz Truchan, Bogusława Wiktorzak.

 

Życzenia na ręce Pani Dyrektor złożyli: Wizytator Janusz Lewandowski - Przedstawiciel MKiDN, Wicemarszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska, Starosta Olecki Marzanna Pojawa-Grajewska, Burmistrz Olecka Karol Sobczak wraz z zastępcą burmistrza Sylwią Wieloch. W imieniu licznie przybyłych dyrektorów szkół artystycznych
z regionu Północno-Wschodniego życzenia złożył dyrektor ZSM w Białymstoku Adam Juchnowicz. Ponadto złotego jubileuszu gratulowali dyrektorzy szkół oświatowych podstawowych i średnich, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Olecku, Dyrektor ROK "Mazury Garbate" w Olecku oraz przewodniczący Rady Rodziców.

Dyrektor szkoły uhonorowała statuetkami "Mecenas Sztuki 2021" instytucje i osoby wspierające szkołę.

Serdecznie dziękujemy Regionalnemu Ośrodkowi Kultury "Mazury Garbate" za pomoc
w organizacji uroczystości.

Dziękujemy Mecenasom Sztuki:

Burmistrz Olecka Karol Sobczak
Starosta Olecki – Marzanna Pojawa – Grajewska
Bank Spółdzielczy – Prezes Zarządu p. Jarosław Wiśniewski
Oleckie Centrum Szkolenia Kierowców – p. Jerzy Miliszewski
Majster – p. Marek Pietraszewski
MultimediaTech – kompleksowe instalacje teletechniczne p. Maciej Dudanowicz
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska – Prezes p. Jerzy Skorupski
Manufaktura Reklamy – p. Dorota Mioduszewska
Cukiernia Jana – p. Jan Staniszewski
Mazurski Dwór – Barbara i Dariusz Kowalewscy
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Olecku – Prezes p. Wiesław Bauer
Zakład ogólnobudowlany w Olecku – p. Zdzisław Sadowski
Kancelaria Notarialna – p. Marek Sawicki, p. Justyna Pęcak Spółka Cywilna
Dar – Bud w Olecku – p. Dariusz Zalewski,
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Olecku – Prezes Zarządu p. Tadeusz Dzieszkiewicz
Kwiaciarnia Irys Bis – p. Agnieszka Bielenica
Przedsiębiorstwo handlowo – usługowe „Impuls” – państwo Teresa i Mirosław Popko
ROK ”Mazury Garbate” w Olecku – dyrektor p. Radosław Skrocki
Z.P.U. Prawda Sp. z o.o. w Olecku
Tadeusz Srebrowski
Leszek Stypułkowski

Informacje kontaktowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku

Adres: 19-400 Olecko, ul. 1-go Maja 1

Telefon: 87 520-30-97

E-mail: sekretariat@psmolecko.pl 

ePUAP: /PSMOlecko_1409/SkrytkaESP

Zamknij menu
Wróć na początek strony