• Nasza szkoła kształci młodego artystę w poczuciu własnej wartości, ze świadomością talentu i satysfakcją z posiadania niecodziennej umiejętności gry na instrumencie.
 • Rozwijamy osobowość poprzez pracę indywidualną z uczniem.
 • Panuje tu miła i serdeczna atmosfera oparta na przyjaźni i szacunku.
 • Kształcimy uczniów uzdolnionych muzycznie również po to, aby w przyszłości chętnie uczestniczyli w artystycznych wydarzeniach środowiska lokalnego.
 • Taka szkoła służy integracji i staje się sposobem na życie.
 • Nasi absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego szczebla lub pozostają życzliwymi odbiorcami, a nierzadko twórcami szeroko rozumianej sztuki.
 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która ciągle doskonali swoje umiejętności pedagogiczne i artystyczne.
 • Jako placówka jesteśmy sprawni organizacyjnie, również za sprawą kompetentnej i zaangażowanej bez reszty w życie szkoły, kadry.
 • Nasza szkoła jest bezpieczna – młodzież chętnie spędza tu czas, a oczekujący rodzice mogą wypić kawę lub herbatę.
 • Nasi uczniowie śpiewają w chórze i grają w orkiestrach i licznych zespołach kameralnych, które promują szkołę i jej osiągnięcia w środowisku.
 • Organizujemy wycieczki, obozy muzyczne, dyskoteki oraz koncerty dla rodziców, przez co wzrasta ich zaangażowanie w życie szkoły.
 • Jesteśmy placówka znaną, szanowaną i akceptowaną przez środowisko, otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli.