Komunikat nr 10 z dnia 31 maja 2021 r.

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku informuje, że od 31 maja 2021 r. do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 szkoła będzie pracowała zgodnie z harmonogramem:

Cykl 6-letni
Klasy I – III – realizują zajęcia kształcenia słuchu i rytmiki w trybie hybrydowym,
Klasa II – realizuje zajęcia chóru stacjonarnie,
Klasy IV- VI – realizują zajęcia kształcenia słuchu i audycji muzycznych w trybie hybrydowym.

Zajęcia instrumentu wg wcześniejszych szczegółowych ustaleń (hybrydowo lub stacjonarnie).
Zajęcia fortepianu dodatkowego będą realizowane stacjonarnie.
Orkiestra szkolna - próby sekcyjne stacjonarnie.

Cykl 4 – letni
Klasa I – realizuje zajęcia kształcenia słuchu i chór - stacjonarnie,
Klasy II – IV realizują zajęcia kształcenia słuchu i audycji muzycznych hybrydowo,
Chór gr. III oraz zespół wokalny – realizuje zajęcia stacjonarnie.

Zajęcia instrumentu wg wcześniejszych szczegółowych ustaleń (hybrydowo lub stacjonarnie).
Zajęcia fortepianu dodatkowego będą realizowane stacjonarnie.
Szczegółowych informacji udzielają nauczyciele prowadzący.
Orkiestra szkolna - próby sekcyjne stacjonarnie.

Wszystkie zajęcia są prowadzone z zachowaniem reżimu sanitarnego.