Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku

Zarządzenia Dyrektora Szkoły - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku

Informacja dotycząca nauki w szkole

ZARZĄDZENIE nr 5/2022

DYREKTORA  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W OLECKU

z dnia 14 lutego 2022 r.

 

 § 1

       

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 367) od 21 lutego 2022 r. realizacja zajęć w szkole będzie odbywała się w trybie stacjonarnym.

 

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rzepecka

Ważna informacja dotycząca nauki w szkole

ZARZĄDZENIE nr 3/2022

DYREKTORA  PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM. IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO W OLECKU

z dnia 4 lutego 2022 r.

 § 1

       

     Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2022 r. poz. 186) zarządzam realizację zadań szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (zdalnie) od 7 do 27 lutego 2022 r.

 

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rzepecka

Komunikat nr 16 z dnia 15 grudnia 2021 r.

Dyrektor Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. I. J. Paderewskiego w Olecku informuje,
że w dniach 20 – 22 grudnia 2021 r. oraz 3 – 8 stycznia 2022 r. zajęcia będą się odbywały
w trybie zdalnym. W przypadku, gdy zajęcia nie mogą być realizowane w w/w sposób, dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem ustala inną formę realizowania zajęć. Zobowiązuję nauczycieli do poinformowania uczniów i rodziców
o zasadach prowadzenia zajęć ustalonych przez dyrektora szkoły.

 

 

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rzepecka

Ważna informacja !!!

W związku z obchodami Jubileuszu 50-lecia szkoły, zajęcia w dniu 9 grudnia 2021 r. zostają odwołane.

 

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rzepecka

Komunikat nr 15 z dnia 10 listopada 2021 r.

W związku z przebywaniem na kwarantannie ucznia klasy Ib cyklu 6-letniego, uczniowie w/w klasy w dniach 10 – 20 listopada br. włącznie będą odbywać wszystkie zajęcia zdalnie na platformie TEAMS.

Przypominam wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły, a w szczególności w przestrzeniach wspólnych korytarze, klatka schodowa itp. o obowiązku dezynfekcji rąk oraz zasłaniania  nosa i ust zgodnie z reżimem sanitarnym.

 

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rzepecka

Komunikat nr 14 z dnia 8 listopada 2021 r.

W związku z przebywaniem na kwarantannie uczniów klasy IV cyklu 6-letniego oraz klasy II cyklu 4-letniego, uczniowie w/w klas w dniach 8 – 15 listopada br. włącznie będą odbywać wszystkie zajęcia zdalnie na platformie TEAMS.

Przypominam wszystkim osobom przebywającym na terenie szkoły, a w szczególności
w przestrzeniach wspólnych korytarze, klatka schodowa itp. o obowiązku dezynfekcji rąk oraz zasłaniania  nosa i ust zgodnie z reżimem sanitarnym.

 

Dyrektor Szkoły
Elżbieta Rzepecka

Informacje kontaktowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku

Adres: 19-400 Olecko, ul. 1-go Maja 1

Telefon: 87 520-30-97

E-mail: sekretariat@psmolecko.pl 

ePUAP: /PSMOlecko_1409/SkrytkaESP

Zamknij menu
Wróć na początek strony