Logo Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku

Zarządzenia Dyrektora Szkoły - Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego J. Paderewskiego w Olecku

Struktura organizacyjna

Kierownictwo:

 • dyrektor szkoły - mgr Elżbieta Rzepecka
 • kierownik cyklu 6 i 4 - letniego - Jolanta Werner

Kadra:

 • Bagan Agata - skrzypce, chór
 • Borowik Wojciech - flet
 • Chmiel Remigiusz - skrzypce, altówka
 • Gawroński Tomasz - orkiestra kameralna, fortepian dodatkowy
 • Jasłowski Jacek - perkusja
 • Kordowska Weronika - klarnet
 • Krajewska - Openchowska Katarzyna - kształcenie słuchu, fortepian dodatkowy
 • Liburska Anna - skrzypce
 • Machalska Justyna - rytmika, kształcenie słuchu
 • Makarewicz Agnieszka - biblioteka
 • Makarewicz Michał - fortepian główny
 • Marciniak Piotr - trąbka
 • Michałowski Dariusz - fortepian główny
 • Orlik Jan - róg
 • Rzepecka Elżbieta - fortepian główny
 • Skorupska Ewa - akordeon
 • Skorupski Kamil - saksofon
 • Werner Jolanta - kształcenie słuchu, audycje muzyczne

Pracownicy:

 • Wiktorzak Bogusława - główny księgowy
 • Okurowska Monika - starszy referent
 • Truchan Tomasz - pracownik ds. służb BHP
 • Kotuk Tadeusz - konserwator instrumentów
 • Chyżewski Daniel - stroiciel fortepianów
 • Gajewska Elżbieta - woźna
 • Kłoczko Renata - woźna
 • Jurewicz Zbigniew - pracownik do prac lekkich

Misja/Wizja

 • Nasza szkoła kształci młodego artystę w poczuciu własnej wartości, ze świadomością talentu i satysfakcją z posiadania niecodziennej umiejętności gry na instrumencie.
 • Rozwijamy osobowość poprzez pracę indywidualną z uczniem.
 • Panuje tu miła i serdeczna atmosfera oparta na przyjaźni i szacunku.
 • Kształcimy uczniów uzdolnionych muzycznie również po to, aby w przyszłości chętnie uczestniczyli w artystycznych wydarzeniach środowiska lokalnego.
 • Taka szkoła służy integracji i staje się sposobem na życie.
 • Nasi absolwenci kontynuują naukę w szkołach muzycznych wyższego szczebla lub pozostają życzliwymi odbiorcami, a nierzadko twórcami szeroko rozumianej sztuki.
 • Posiadamy wykwalifikowaną kadrę, która ciągle doskonali swoje umiejętności pedagogiczne i artystyczne.
 • Jako placówka jesteśmy sprawni organizacyjnie, również za sprawą kompetentnej i zaangażowanej bez reszty w życie szkoły, kadry.
 • Nasza szkoła jest bezpieczna – młodzież chętnie spędza tu czas, a oczekujący rodzice mogą wypić kawę lub herbatę.
 • Nasi uczniowie śpiewają w chórze i grają w orkiestrach i licznych zespołach kameralnych, które promują szkołę i jej osiągnięcia w środowisku.
 • Organizujemy wycieczki, obozy muzyczne, dyskoteki oraz koncerty dla rodziców, przez co wzrasta ich zaangażowanie w życie szkoły.
 • Jesteśmy placówka znaną, szanowaną i akceptowaną przez środowisko, otwartą na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Historia

Historia szkoły - kalendarium wydarzeń

 • 1 kwietnia 1949 r. - powstanie Miejskiego Ogniska Muzycznego – Dyrektor Jan Bojar
 • 1 września 1967 r. - powstanie Państwowego Ogniska Muzycznego – Dyrektor Kazimierz Tauter
 • 1 września 1971 r. - przekształcenie Państwowego Ogniska Muzycznego w PAŃSTWOWĄ SZKOŁĘ MUZYCZNĄ I stopnia w Olecku - Dyrektor Kazimierz Tauter
 • 1 września 1974 r. – funkcję Dyrektora szkoły obejmuje Tomasz Gawroński
 • 1 września 1979 r. - założenie filii oleckiej szkoły muzycznej w GOŁDAPI – Kierownik Marian Przybylski
 • 24 września 1986 r. - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Suwałkach honoruje PSM I st. w Olecku za działalność w zakresie upowszechniania muzyki i rozwoju szkolnictwa muzycznego na terenie województwa odznaką “ ZA ZASŁUGI DLA WOJEWÓDZTWA SUWALSKIEGO”.
 • 1 października 1986 r.– nadanie szkole imienia IGNACEGO JANA PADEREWSKIEGO, Odsłonięcie pamiątkowej tablicy patrona.
 • 2 października 1991 r. - przekazanie szkole sztandaru.
 • 1 września 1996 r. - funkcję Dyrektora szkoły obejmuje Barbara Olszewska
 • 1 września 1997 r. – funkcję Dyrektora szkoły obejmuje ponownie Tomasz Gawroński
 • 1 września 1999 r. - przekształcenie filii w Gołdapi w Państwową Szkołę Muzyczną - Dyrektor Dariusz Osiński
 • 1 września 1999 r. – Dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Olecku zostaje Elżbieta Rzepecka

Patron

Ignacy Jan Paderewski wielki pianista, kompozytor i mąż stanu, szczycił się przyjaźnią i szacunkiem głów koronowanych, wybitnych polityków i artystów, był prawdziwym obywatelem świata, jednym z najpopularniejszych muzyków przełomu XIX i XX wieku, wspaniałym pianistą podziwianym na wszystkich kontynentach, a zarazem wielkim mężem stanu uznawanym za wzór i symbol szlachetnego patrioty, zawsze wiernego ideałom wolnej, niepodległej ojczyzny.

Wczesne lata nauki nie zapowiadały wielkiej kariery pianistycznej, jaka stała się udziałem Paderewskiego po ukończeniu studiów pianistycznych w Wiedniu. Teodor Leszetycki, u którego Paderewski podjął studia, uznał wiek 24 lata za zbyt późny na rozpoczęcie przygotowań do kariery koncertującego wirtuoza. Paderewski nie zrażony tym poglądem, ćwicząc po kilkanaście godzin dziennie, sprostał wymaganiom profesora.

Recitale w Wiedniu (1887) i Paryżu (1888) stały się początkiem wielkiej kariery pianistycznej Paderewskiego, trwającej - z przerwą na działalność polityczną, kiedy to sprawował funkcję premiera pierwszego polskiego rządu oraz ministra spraw zagranicznych - do 1938 roku. Pytany po latach o tajemnicę swego powodzenia odpowiadał:

“Powodzenie swoje zawdzięczam w jednym procencie talentowi, w dziewięciu procentach szczęściu, a w dziewięćdziesięciu procentach pracy. Praca, praca, i jeszcze raz praca: oto największa tajemnica powodzenia.”

Będąc uznanym i zamożnym, dawał dowody swej wielkiej hojności i dobroci, fundując nagrody, konkursy i stypendia. W roku 1910, w pięćsetną rocznicę bitwy pod Grunwaldem, ufundował w Krakowie pomnik upamiętniający to wydarzenie.

W latach pierwszej wojny światowej nie szczędził sił i środków finansowych na rzecz ojczyzny. Podczas koncertów w Stanach Zjednoczonych propagował ideę niepodległości Polski, zyskując przychylność prezydenta W. Wilsona. Wybuch II wojny światowej był dla Paderewskiego ponowną (niestety ostatnią) okazją wyrażenia solidarności z ojczyzną. Ponownie zbierał fundusze i rozmawiał z politykami.

Pozostawił po sobie pamięć człowieka bezwzględnie uczciwego i szlachetnego. Ktokolwiek miał z nim styczność, zachował wspomnienie czegoś pozytywnego, bo każde życiowe zadanie traktował niesłychanie odpowiedzialnie, o czym również świadczą poniższe słowa Mistrza:

“Jeżeli ktoś pragnie mieć sam dla siebie przyjemność z gry – może po prostu grać. Jeżeli jednak pragnie, aby jego gra sprawiała przyjemność innym – musi stale pracować.”

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Okurowska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 875203097

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Elżbieta Rzepecka
 • Adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku
  19-400 Olecko, ul. 1-go Maja 1
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 875203097

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • W szkole jest platforma oraz toaleta dla osób niepełnosprawnych
 • Winda dojeżdża do pierwszego piętra i tam jest łazienka.
 • Brak możliwości dostania się na II piętro osoby na wózku inwalidzkim.
 • W budynkach, na korytarzach jest zainstalowane oświetlenie ewakuacyjne.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Kontakt


DANE ADRESOWE


 19-400 Olecko

ul. 1 Maja 1

tel. 875203097

adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

NIP 847-10-22-548

Skrzynka ePUAP: /PSMOlecko_1409/SkrytkaESP


PRZYJĘCIA INTERESANTÓW


 

Dyrektor szkoły Elżbieta Rzepecka

poniedziałek, piątek w godz. 11:00 - 13:00

 

Sekretariat Monika Okurowska

poniedziałek - piątek w godz. 8:00 - 16:00

 

Biblioteka Agnieszka Makarewicz

Poniedziałek w godz. 15:30 - 19:30

Wtorek w godz. 15:30 - 18:30

Środa w godz. 15:30 - 19:30

Czwartek w godz. 15:30 - 19:30

Informacje kontaktowe

Państwowa Szkoła Muzyczna I st.
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Olecku

Adres: 19-400 Olecko, ul. 1-go Maja 1

Telefon: 87 520-30-97

E-mail: sekretariat@psmolecko.pl 

ePUAP: /PSMOlecko_1409/SkrytkaESP

Zamknij menu
Wróć na początek strony